USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.

Zasady loterii
1
KUP 3 DOWOLNE
soki Tymbark w kartoniku 200 ml, (udokumentowane jednym paragonem lub jedną fakturą VAT), zachowując taki dowód zakupu***
2
ZAREJESTRUJ PARAGON
korzystając z formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej
3
WYGRYWAJ NAGRODY!
Okres przyjmowania zgłoszeń od 28.05.2024 r. do 08.07.2024 r.
Formularz zgłoszeniowy
Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 28.05.2024 r. do 08.07.2024 r.
Dziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 2024-07-08 r.
Imię*
Nazwisko*
Numer telefonu komórkowego*
Adres e-mail*
Numer Paragonu lub faktury VAT*
 • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że administratorami danych osobowych są: Rozwiń
  • Organizator Loterii – spółka i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, adresem e-mail do korespondencji: [email protected]
  • spółka będąca właścicielem marki „Tymbark”, na rzecz której organizowana jest Loteria: Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice. Osobą kontaktową wskazaną przez administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: [email protected].
 • Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:
  • przez administratora danych osobowych - Organizatora:
   a) związanych z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące Loterii – tj. prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu wykonania obowiązków prawnych prawa ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Loterii, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Loterią, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • przez administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o.:
   a) marketingu bezpośredniego, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „Tymbark”, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Loterią, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.
 • Dane osobowe mogą być przekazane przez Organizatora – podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego wyżej wymienionych celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym Organizatora Loterii prawnie i księgowo.
 • Dane osobowe mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. – do podmiotów świadczących dla niego usługi, tj. Organizatora Loterii, podmiotów świadczących usługi IT, usługi marketingowe oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.
 • W przypadku Organizatora, dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Loterią; dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
 • W przypadku administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. – dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji jego uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania w tym celu, a także przez okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Administratorzy danych osobowych nie korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 • Osobie, które dane dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o., na adres mailowy: [email protected] lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 ppkt. 2. Uznanie wniesionego sprzeciwu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.
 • Osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
 • Realizacja praw wskazanych powyżej jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na adresy kontaktowe wskazane w punkcie 1) powyżej.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zwiń
*Pole obowiązkowe.
Laureaci
Nagroda główna
AGNIESZKA J.
Nagroda natychmiastowa
EWA W.
AGA T.
CELINA Z.
LIDIA M.
JUSTYNA M.
URSZULA J.
MIECZYSŁAWA K.
KAROLINA K.
KATARZYNA S.
IWONA K.
SZYMON M.
URSZULA N.
RADOSŁAW J.
JANUSZ P.
MAŁGORZATA J.
MAŁGORZATA K.
MALWINA P.
BARBARA M.
MONIKA P.
DOROTA P.
SYLWIA K.
BEATA s.
KLAUDIA B.
JUSTYNA B.
ADRIANNA M.
ANNA D.
OLENA L.
AGNIESZKA D.
KLAUDIA Ś.
JOANNA F.
JAKUB G.
ZUZANNA H.
ANTONI K.
TERESA M.
MACIEJ J.
MARIUSZ B.
LIDIA P.
ZUZIA S.
MAGDALENA G.
ANNA M.
PIOTR G.
MONIKA A.
SYLWIA B.
ANNA Ł.
MONIKA P.
EWA K.
MARIOLA P.
WIESŁAW Ś.
JOANNA B.
NATALIA W.
PAULINA T.
RAFAŁ P.
AGNIESZKA H.
MARIUSZ S.
JOLANTA S.
ROKSANA Ł.
ANETA B.
GRZEGORZ L.
NATALIA H.
EWELINA G.
MAŁGORZATA C.
KATARZYNA A.
MAŁGORZATA C.
ILONA K.
DOROTA L.
ANNA C.
ANNA S.
PATRYCJA J.
ZBIGNIEW K.
ARYNA M.
SANDRA W.
HELENA M.
AGNIESZKA B.
ŁUKASZ D.
KAMILA P.
KRYSTYNA B.
MARZENA D.
EWELINA W.
MATEUSZ D.
KAROLINA D.
ARLETTA B.
EWELINA P.
MARLENA W.
JOANNA K.
IZABELA P.
MICHALINA Ć.
MARTYNA K.
MAREK M.
NATALIA L.
EWA K.
DANUTA W.
KRZYSZTOF G.
ANNA P.
MONIKA P.
GRAŻYNA S.
AGNIESZKA Z.
BARTŁOMIEJ B.
EWELINA K.
MAGDA R.
PAULINA P.
ADRIAN C.
EWA D.
ANNA Ż.
WALDEMAR H.
MARLENA C.
MILENA G.
KAROLINA C.
PAWEŁ K.
ANNA C.
ŁUKASZ G.
AGNIESZKA M.
PAULINA W.
NINA N.
ALEKSANDRA Ś.
KATARZYNA N.
BARBARA P.
KRZYSZTOF B.
MONIKA N.
MARCIN K.
KLAUDIA G.
ANNA K.
AGNIESZKA C.
DOMINIKA W.
EWELINA L.
KATARZYNA B.
MILENA D.
JERZY S.
MAŁGORZATA G.
ROBERT P.
DARIA M.
MAŁGORZATA D.
JAKUB B.
JOANNA J.
ANNA G.
ANNA K.
JANINA C.
KRZYSZTOF K.
MACIEJ W.
KATARZYNA W.
ALEKSANDRA B.
KATARZYNA S.
SYLWIA K.
DOMINIKA Z.
BOGUSŁAWA D.
DOROTA T.
JOANNA D.
MARIA S.
AGNIESZKA S.
KAROLINA S.
KRYSTYNA L.
BARBARA W.
JOANNA Ś.
MARYNA D.
BEATA K.
RAFAŁ P.
BARBARA C.
MAGDALENA S.
WALDEMAR P.
JOANNA K.
MARIA M.
KINGA H.
KONRAD P.
KATARZYNA N.
KINGA O.
MARLENA C.
BEATA T.
AGA D.
SZYMON T.
PATRYCJA W.
IZABELA K.
MONIKA P.
NATALIA U.
EDYTA T.
TOMASZ G.
EWA S.
KARINA S.
MARZENA K.
KLAUDIA A.
BOGDAN H.
MICHALINA D.
MARCIN S.
ALICJA S.
DOROTA W.
MILENA Z.
BOGUSŁAWA P.
MAGDALENA D.
WANDA S.
SYLWIA R.
MONIKA M.
MAGDALENA Z.
JULIA B.
KATARZYNA F.
EWA O.
MACIEJ J.
WIKTORIA A.
MARIA N.
JAROSŁAW H.
BEATA g.
AGNIESZKA G.
BARBARA T.
KRZYSZTOF M.
RAFAŁ M.
JOANNA C.
TOMASZ S.
ALBINA J.
KARINA R.
WIESŁAWA Z.
ALEKSANDRA C.
ANIELA G.
KATARZYNA C.
DANUTA G.
DOMINIKA J.
AMELIA G.
KAMIL P.
MARCIN G.
WALDEMAR W.
STANISŁAW T.
PAWEŁ K.
KRZYSZTOF G.
KAROLINA D.
ANNA Z.
ANNA W.
SYLWIA J.
KAROLINA G.
MARZENA P.
GRZEGORZ D.
PATRYCJA G.
KRYSTYNA P.
DIANA Z.
BARTŁOMIEJ B.
ADRIAN P.
AGNIESZKA K.
MARCIN Ś.
MAGDALENA Ś.
TERESA M.
KAMILA G.
IZABELA B.
PAULINA J.
PAULINA S.
AGNIESZKA P.
BARBARA K.
ANITA b.
JOANNA G.
PIOTR P.
ELŻBIETA H.
NATALIA C.
BOGUMIŁ D.
ANNA J.
KATARZYNA M.
MAŁGORZATA W.
AGNIESZKA C.
WERA L.
GRAŻYNA S.
JOLANTA B.
FABIAN B.
DAMIAN Ś.
ANNA D.
OLGA K.
AGNIESZKA W.
MARCIN C.
BOŻENA P.
SONIA G.
PATRYCJA P.
MARZENA S.
KAROL P.
MAGDALENA R.
JOANNA P.
KAJA W.
MICHAŁ T.
MAGDALENA O.
ZUZANNA T.
ŁUKASZ O.
IZA K.
MARCIN S.
ARKADIUSZ C.
MARIA B.
TOMASZ J.
ANNA P.
RAFAŁ W.
MALGORZATA G.
ANETA K.
DOROTA S.
KLAUDIA P.
EWA S.
SYLWIA P.
RAFAŁ M.
ANDRZEJ U.
MARCIN W.
JOANNA M.
GRAŻYNA Ł.
KATARZYNA M.
MALWINA D.
ANIA⁸ M.
AGNIESZKA W.
KATARZYNA J.
HALINA M.
SZYMON P.
KATARZYNA K.
GRZEGORZ K.
AGNIESZKA R.
JACEK B.
MAŁGORZATA B.
ANNA B.
MARCIN B.
KAMIL P.
KAMIL K.
MILENA G.
KATARZYNA K.
AGNIESZKA S.
KAMIL C.
AGNIESZKA K.
ANNA K.
MARTYNA O.
KATARZYNA F.
MICHAŁ O.
PATRYCJA Z.
ANITA Z.
KATARZYNA D.
REMIGIUSZ D.
WERONIKA W.
JOANNA K.
SEBASTIAN B.
MONIKA W.
KRYSTYNA N.
KRZYSZTOF O.
ALEKSANDRA T.
TOMASZ D.
DARIUSZ K.
ALEKSANDER I.
WIOLETA S.
MAGDALENA C.
MARZENA R.
BEATA L.
ALEKSANDRA T.
EWA T.
ANDRZEJ G.
MONIKA P.
MAGDALENA S.
KASIA K.
MARIA B.
WANESA Ż.
SYLWIA A.
MAŁGORZATA W.
DOROTA S.
KATARZYNA M.
MAGDALENA C.
BEATA O.
MAŁGORZATA T.
KATARZYNA D.
MAGDALENA L.
JULIA Z.
MAŁGORZATA F.
KINGA S.
IRENA M.
GRAŻYNA K.
ANNA P.
ANDŻELIKA L.
PIOTR W.
JOLANTA Ś.
MAGDALENA W.
EDYTA R.
MARCIN B.
WIOLETA W.
WERONIKA S.
AGNIESZKA P.
JAKUB B.
AGNIESZKA K.
GRAŻYNA S.
ANNA B.
KACPER S.
ALEKSANDRA T.
KORNELIUSZ J.
KAMILA B.
DOROTA K.
PAULINA R.
JULIA N.
TOMASZ W.
IRENA S.
BOŻENA G.
JÓZEF U.
SYLWIA G.
AGNIESZKA G.
MONIKA N.
HALINA L.
KAROLINA S.
DOMINIKA C.
ANNA K.
ŁUKASZ k.
MONIKA N.
ANNA N.
NATALIA S.
MAŁGORZATA B.
KATARZYNA W.
ELA S.
ILONA U.
EMILIA L.
MAGDALENA F.
MAŁGORZATA M.
KAROLINA I.
TOMASZ R.
DARIA J.
ADAM P.
PATRYCJA R.
JACEK S.
ANNA M.
KAROLINA P.
MARTA K.
MARTYNA B.
HELENA S.
KLAUDIA D.
PATRYCJA C.
PATRYCJA L.
MARCIN U.
SYLWIA Z.
TERESA P.
PAWEŁ D.
AGNIESZKA F.
GRAŻYNA S.
ERYK R.
MARTA M.
ELZBIETA K.
MONIKA L.
KATARZYNA W.
MARTYNA R.
LIDIA P.
WERONIKA M.
KALINA G.
KLAUDIA B.
PAWEŁ L.
IRENEUSZ B.
DOROTA J.
DARIA S.
HUBERT S.
AGNIESZKA L.
IWONA S.
JACEK S.
DANUTA G.
MARIA O.
ELŻBIETA S.
MAGDA P.
EMILIA N.
ZANETA J.
ALEKSANDRA Z.
REGINA B.
MAGDALENA Ł.
ADAM Ś.
ANETA K.
RENATA M.
PAULINA M.
JÓZEF D.
ANETA B.
IWONA M.
DOROTA B.
MAJA S.
BOGUSŁAW J.
ANNA Z.
ZOFIA Z.
NATALIA M.
KLAUDIA Z.
EWELINA K.
KINGA N.
EWA D.
NATALIA T.
KINGA S.
GRZEGORZ L.
AGNIESZKA D.
ALICJA K.
MIROSŁAW J.
MAGDALENA O.
KAMIL S.
KARINA M.
MARTYNA R.
BOŻENA K.
MARCIN F.
KATARZYNA P.
PAULINA S.
KRZYSZTOF T.
JOANNA K.
WERONIKA T.
ILONA F.
RAFAŁ C.
BEATA L.
MAREK P.
PAULINA P.
NATALIA D.
DAMIAN D.
AGNIESZKA J.
KRZYSZTOF S.
KAROLINA T.
FILIP S.
MAŁGORZATA P.
KRYSTYNA K.
MARIA K.
JULIA D.
ŁUKASZ D.
MALGORZATA R.
MONIKA K.
JULIA M.
ZUZANNA L.
SYLWIA S.
HONORATA W.
ANNA S.
OLENA L.
ANNA D.
ZUZANNA K.
WIOLETTA S.
ŁUKASZ K.
LIDIA R.
TOMASZ S.
AGNIESZKA M.
MARCELA G.
MAGDALENA O.
MONIKA S.
MAGDALENA Ś.
MONIKA P.
ANNA K.
EDYTA C.
MARZENA S.
MATEUSZ M.
AGATA P.
SZYMON w.
MONIKA P.
JULITA N.
MARIUSZ W.
WERONIKA M.
TOMASZ L.
HELENA S.
MATEUSZ K.
MALWINA P.
MAŁGORZATA S.
AGNIESZKA P.
JOLANTA C.
LIDIA W.
KATARZYNA D.
KATARZYNA T.
AGATA G.
KRZYSZTOF S.
BOŻENA K.
BARTEK L.
JUSTYNA B.
KAMILA Ś.
MAGDALENA W.
KAROLINA P.
EWELINA O.
EWA S.
KAROLINA C.
JULIA B.
AMELIA J.
MAŁGORZATA W.
MARIA P.
MONIKA M.
ALDONA Ś.
MILENA S.
ANNA J.
ŁUKASZ E.
MATEUSZ G.
EWELINA K.
BEATA P.
MARTA M.
ANETA S.
ANNA Z.
ANNA N.
KATARZYNA K.
HANNA K.
JOANNA S.
KATARZYNA C.
RAFAŁ Ś.
ANNA O.
GRAŻYNA R.
MONIKA W.
JOLANTA D.
JUSTYNA N.
WIKTOR F.
DOROTA K.
ADAM N.
KAMILA F.
JADWIGA K.
JOLANTA Ż.
MARCIN B.
BARBARA R.
PAWEŁ D.
HALINA M.
EWA G.
SZYMON S.
IZABELA M.
DANIEL S.
HALINA K.
BARBARA M.
KATARZYNA N.
ALICJA D.
TERESA J.
DARIA W.
DOROTA W.
JAKUB K.
JUSTYNA D.
FILIP K.
VIOLETTA N.
RYSZARD F.
EWA N.
AMANDA W.
TOMASZ G.
MONIKA K.
EWELINA S.
MAJA Z.
KAMILA B.
ANNA L.
SYLWIA P.
MAŁGORZATA M.
Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„LOTERIA TYMBARK DISNEY”
lub
*Pole wymagane.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , dalej RODO, informujemy, iż: Rozwiń
 • Administratorem danych osobowych jest i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą mailową: [email protected].
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na wiadomości przesłaną poprzez formularz kontaktowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty współpracujące, które wspierają Administratora przy realizacji celu.
 • Dane osobowe będą przechowywane w do czasu trwania loterii, a w przypadku spraw spornych, do czasu przedawnienia roszczeń.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby skorzystać z formularza kontaktowego.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej.
 • Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Zwiń
Regulamin loterii dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok. Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest MWS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 13.

*Przedmiotem losowania jest 1 voucher do biura podróży FLY.PL, o wartości 15 000,00 zł wraz z kwotą środków pieniężnych w wysokości 1 667,00 zł.
**Przedmiotem losowań jest 1 008 nagród w postaci maskotek o wartości 60,00 zł brutto każda. Osoby zamieszkujące pod tym samym adresem lub dokonujące zgłoszeń, posługując się tym samym numerem telefonu komórkowego lub tym samym adresem e-mail mogą wygrać tylko jedną nagrodę I rzędu.
***Szczegółowa lista produktów biorących udział w loterii dostępna jest na stronie www.dziendzieckatymbark.pl
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Procedura rejestracji gracza
Regulamin portalu Polityka prywatności
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „LOTERIA TYMBARK DISNEY” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001-IOA.4243.57.2024. 4 .BS UNP 1001-24-074939 z dnia 22.05.2024 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.